Articles

Turan Dursundan seçmələr

In Blog, Yazılar on Noyabr 7, 2010 by Araz Önər

Məhəmmədin şəhvəti və “Allahı”ı

Arvadlarından Aişə, Məhəmmədə belə deyir:
-“Ma era rabbəkə illa yüsariu həvakə” (Baxın. Buxari, əs-Səhih, Kitabüt-Təfsir/33/7,Kitabün-Nikah/29 Dini işlər idarəsi nəşrlərindən Təcrid, hədis nömrə: 1721;Müslim, əs-Səhih, Kitabu’r-Rida/49,hadis nömrə: 1464;İbn Macə Sünən, Kitabü Nikah/57, hədis Nömrə: 200; Əhməd İbn Hənbəl, 6/134,158)
Bu sözün dilimizə tərcüməsi necədir?

“Vallah Rəbbinin, sənin həvanı (həva: burada cinsi istək) dərhal yerinə yetirdiyini görürəm.” (Əhməd Davudoğlu, Səhihi Müslim Tərcümə və Şərhi. 7/402)
Rəbbin Təala  ancaq sənin arzularını yerinə yetirir  (Tərcümə: Kamil Miras,Dini işlər idarəsinin nəşri)

Aişənin sözü dilimizə belə də çevrilə bilər:
“Baxıram ki , Allah yalnız sənin şeyinin kefini (həvasını)  yerinə yetirmək üçün tələsir.”
Hədisdə, Allahın Məhəmmədin arzusu üçün çalışdığı açıqca ifadə edilir.

Aişə niyə belə deyir?

“Məhəmmədin çox arvadı var. Yaşlanmış olan Sevdə Bin Zəmadan başqa hamısı gənc, hamısı gözəl və hamısı da cinsi istəklidir. Sözdə ədalətli olsun deyə, Məhəmməd bunlarla cinsi əlaqəni sıralayıb. Sevdədən başqa heç kim növbəsini başqasına vermək istəmir. Bax, bu beləykən, “ayə” gəlir; vəziyyəti dəyişdirir:

Məhəmmədin “həva”sı, “ədalət”in qabağına keçir: Məhəmmədin qadın seçimi, cinsi istəyi, hədisdəki yazılışı ilə həvası, ədalətə  üstün gəlir və sıra Məhəmmədin istəyi istiqamətində, ayə ilə pozulur. Əhzap surəsinin 51-ci ayəsi bu sözlərlə başlayır:
-“(Ey Məhəmməd!) Onlardan (yəni arvadlarından) istədiyini sonraya saxlaya, istədiyini önə ala bilərsən…”

Nə deməkdir bu?

Hədis və şərhlərə görə bu deməkdir: -“Ey Məhəmməd! Artıq növbəni gözləməyə bilərsən. Növbəsi çatsa belə, istədiyin  qadınla cinsi əlaqəni təxirə sala bilər, ondan əvvəl istədiyin qadınınla yata bilərsən.”

Sözün özü:
Quranın allahı, Məhəmmədin, arvadlarıyla olan cinsi əlaqə nizamındakı işini asanlaşdırır. Cinsi əlaqəni sıraya qoymaq məsələsini peyğəmbərin ixtiyarına buraxır. “Hansı qadınınla nə vaxt yatmaq istəsən, yatmaqda azadsan” deyir.

Bax, buna görə, Aişə dözə bilməyib bu sözü söyləyir: -“Görürəm ki sənin Cənab Allahın, sənin şeyinin kefini …”
Aişə, bu vəziyyəti daha sonra, Əhzapın 51-ci ayəsi gəlincə anladığını, 50-ci ayə gələndə isə bunu çox anlaya bilmədiyini və o səbəblə 50-ci ayə də Peyğəmbərə özünü (həm də qarşılıqsız olaraq) verə biləcək qadından bəhs edincə, Məhəmmədin  bu reaksiyanı göstərdiyini ifadə edir:
-“Belə şey olar?  Bu qadın da utanmaq deyilən şey yoxdur ki, özünü bir kişiyə hədiyyə etsin?” (Təcrid, hədis nömrə: 1721)
Arvadları içində imtiyazlı olanlar: Məhəmməd bəzi arvadlarını daha çox sevərdi. Kimini də daha çox yanında saxlayardı. Ən çox sevdiyi arvadları içərisində Aişə birinci gəlirdi. Əbu Bəkrin qızı idi və o səbəblə də üstünlüyü var idi. Zaman-zaman Məhəmmədlə dirəşdiyi anlar da olurdu. Ağıllı olduğu üçün bəzi imtiyazlar təmin edə bilmişdi. Məhəmmədin cinsi əlaqələrindəki  növbəli sistem pozulunca peyğəmbər arvadları içində ən çox faydalanan da o olmuşdu. Başqa arvadların günündə də Məhəmmədlə yata bilərdi. Məhəmməd istəsə belə, öz gününü  başqasına verməzdi. Məhəmmədin canı başqa qadınla yatmaq istəsə belə, növbəsini verməzdi… Özü başqasının növbəsini poza bilər, amma heç kim onun növbəsini poza bilməz.

Aişə: “Növbəmi heç kimə vermərəm!”
Aişənin izah etdiyinə görə Məhəmmədə cinsi münasibətlərdə  istədiyi arvadıyla istədiyi zaman yatma azadlığını verən Əhzap surəsinin 51-ci ayəsi gəldikdən sonra da Məhəmməd Aişənin günündə başqa qadınla yatmaq istədiyi zaman Aişədən icazə alardı. İcazə alardı amma, Aişə icazə verməzdi.
-“Əgər növbəmi pozmağına icazə vermək və ya verməmək səlahiyyətim varsa, vermək istəmirəm. Allah elçisi! Biləsən ki, heç  kimi öz növbəmdə səninlə yatmağa qoymaram” ( Baxın. Buxari, əs-Səhih, Kitabi Tefsiril-Quran/33/7)

Hədisdən aydın olduğu kimi, Aişənin bu qarşı çıxmasına Məhəmməd  səsini çıxarmamış və “ayə var, ayə mənə istədiyim zaman istədiyim arvadımla yatma azadlığını verir” deməmiş ya da deyə bilməmişdi.

Məhəmmədin arvadları arasında parçalanma

Peyğəmbərin arvadları iki cəbhə yəayrılmışdı: Bir tərəfdə Aişə, Safiyyə və Sevdə vardı. O biri tərəfdə isə, Ümmü Sələmə və peyğəmbərin digər arvadları var idi. Müsəlmanlar peyğəmbərin Aişəyə olan sevgisini bilirlər və o səbəblə də peyğəmbərə bir hədiyyə etmək istəyəndə  hədiyyəni təqdim etməyi qəsdən gecikdirər, peyğəmbər Aişənin otağına gedəndə təqdim edərdilər.

Məhəmmədin arvadları: “Ədalət istəyirik!”

Bundan sonra Ümmü Sələmə deyinməyə başlayır. Bu cəbhədə olan qadınlar gedib Ümmü Sələmə ilə danışdılar:
– Ümmü Sələmə! Peyğəmbərə söylə, hamıya desin ki, peyğəmbərə kim bir hədiyyə vermək istəsə, peyğəmbərin hansı arvadının yanında olmasına baxmadan hədiyyəsini versin.

Məhəmməd vecinə almır: Ümmü Sələmə arvadların dediklərini peyğəmbərə söylədi. Amma peyğəmbər bir şey söyləmədi. Arvadlar gəlib Ümmü Sələmədən soruşdular:

-Nə dedi peyğəmbər?
-Mənə bir şey demədi.
-Elə isə get ona bir dəfə də de!
Ümmü Sələmə öz günündə (cinsi əlaqə üçün) gəldiyi zaman peyğəmbərə yenə söylədi. Peyğəmbər ona yenə bir şey söyləmədi. Qadınlar soruşduqda yenə “peyğəmbər mənə bir şey söyləmədi” dedi. Qadınlar da “sənə cavab verənə qədər dediklərimizi söylə ona ” dedilər. Peyğəmbər cinsi əlaqə üçün qayıdıb gələndə Ümmü Sələmə ona qadınların dediklərini yenə izah etdi. Bu dəfə peyğəmbər danışdı:

Məhəmməd: “Mənə vəhy yalnız Aişənin günündə gəlir”!

– Aişə mövzusunda məni üzməyin! Bilin ki, heç bir qadın qoynumda ikən  mənə vəhy gəlmir. Yalnız Ayişə qoynumda olduğu anda mənə vəhy gəlir.
Bundan sonra Ümmü Sələmə belə dedi:
– Ey Allah Elçisi! Səni incitdiyim üçün allaha sığınıb tövbə edirəm!
Arvadlar, Məhəmmədin qızı Fatimə ilə də söz göndərirlər:Eyni qadınlar sonra peyğəmbərin qızı Fatiməyə müraciət etdilər; onu peyğəmbərin yanına göndərdilər. Bunu deməsini istədilər:
– “Arvadların allah eşqinə səndən Əbubəkrin qızı Aişə məsələsində ədalətli davranmağını istəyirlər”.
Fatimənin vasitəçiliyi də bir nəticə vermir: Fatimə də peyğəmbərlə danışıb qadınların dediklərini çatdırdı. Peyğəmbərsə belə cavab verdi:- Qızım! Mənim hər sevdiyimi sən sevməzsənmi?
Fatimə qarşılıq olaraq:- Bəli!
Peyğəmbər:- Elə isə sən də Aişəni sev!
49 yaşındakı Məhəmməd 6 yaşındakı Aişə ilə evlənir:
Yenə Aişənin özünün izah etdiyini dilə gətirən bir hədis:
Bu hədisin başında, Aişə eynilə belə deyir:
“Peyğəmbər mənimlə evlənəndə  6 yaşındaydım.”
Bəli, 49 yaşlı Məhəmməd 6 yaşlı Aişə ilə evlənir. Məhəmmədlə evləndiyi zaman Aişənin 6 yaşında olduğunu  bir çox İslamçılar da qəbul edir. Çünki bunu izah edən hədislərin səhihliyinə şübhə yoxdur. İslam dünyasında İslamı ən yaxşı mənimsəmiş və ən çox hədis toplamış olan Buxarinin və Müslimin “Əs-Səhih”lərində də bu fakta rast gəlinir.
İzah edildiyinə görə evlilik reallaşır, amma yenə də 3 ilə qədər zifaf – yəni cinsi münasibət reallaşmır. Bu müddət keçdikdən sonra zifaf reallaşır!

Aişə 9 yaşındaykən 52 yaşındakı Məhəmmədlə gərdəyə girir:
Hədisi izləyək:
Aişə izah edir: – “Mən doqquz yaşındaykən Məhəmməd mənimlə gərdəyə girdi. Mədinəyə köçmüşdük. Həris İbn Hazrəcin  qonağı olduq. O anda qızdırmaya tutuldum. Saçlarım töküldü. Saçlarım yenidən gəldi. Anam Ümmü Ruman gəldi. Yoldaşlarımla birlikdə yelləncəkdə yellənirdik. Anam məni çağırdı. Yanına getdim. Məndən nə istədiyini bilmirdim. Əlimi tutub apardı. Evin qapısına çatanda  dayandı. Təngnəfəs qalmışdım. Sonunda nəfəsim bir az düzəldi. Sonra anam bir az su götürüb üzümə çilədi. Sonra məni evə saldılar. Bir də baxdım ki, bir neçə Mədinəli qadınlar artıq evdədirlər. Mənə belə deməyə başladılar:
– Xeyirli, bərəkətli olsun. Bol şanslar.
Anam məni bu qadınlara təslim etdi. Bunlar mənim saçımı başımı yudular, məni gözəl bir şəkildə hazırladılar. Peyğəmbərlə birdən qarşılaşmaqdan başqa heç bir şey məni qorxutmamışdı. Qadınlar məni ona təslim etdilər. Və mən həmin gün 9 yaşındaydım.”
Aişə Məhəmmədin qoynuna verilmək üçün aparılanda yellənəcəkdə yellənib oynayan bir uşaq idi. Yəni, Məhəmməd 52 yaşında bu cür bir uşaqla daimi cinsi münasibətdə olmuşdu.

Alma Qəzeti/24.10.2010

Advertisements

40 Cavab to “Turan Dursundan seçmələr”

 1. sən əjdahasan!

 2. Anan senin fahishedir yeqin Turan..bacinda RAmin hacilinin altinda yatir her gun..

 3. ay yaziq kazyol sen heyvansan yeyib ichib olursen… agzindan necis iyisi gelir.. guya sen ela oglansan? anasi ile elaqeda olanlardansan sende.avropalilar kimi.

 4. Araz, sənin bloq bağlanmalıdır…
  göydə allah yerdə həci+ var…

 5. yazinin bu yeri mene chatmadi…niye peyğəmbərə bir hədiyyə etmək istəyəndə hədiyyəni təqdim etməyi qəsdən gecikdirər, peyğəmbər Aişənin otağına gedəndə təqdim edərdilər?

 6. anti kafir…ne soyursen? cavabin var? post ele ki bele deyil,biz de deyey araz sehvdi,daha dogrusu turan dursun……burda peygemberi soyen var?

 7. budu dinin gozellikleri?! peygember dinden istifade edib cavan qiz sikir, qizi nece bishirmek lazim oldugunu oyredir ve nece istifade etmek lazim oldugunu! chunki bu dindarlar ozderini peygember kimi gostermek isteyir!ve sonda hemin dindarlara teklif gelseki 10-11 yawlarinda qizla evlen evlener!hetta qizla tek qalsa otaqda onu dinden istifade edib sikede biler!sonrada deyerki sen savab qazandin!

 8. dostumuz Araz, sənə hörmət edən bir insan kimi xahiş edirəm ki belə materialları yayımlayıb dini hislərimizlə oynama. təşəkkür

 9. Bəy hər şey gözel xoşda, arada pozulan menim müəllif hüquqlarim oldu…Bu şəkli mən çəkmişəm, amma siz öz adınızdan teqdim edirsiniz 🙂

 10. O hədislər doğrudur görəsən? Dindar dostların fikri maraqlıdır.

 11. of Araz, bu hedisi men coxdan bilirem her gun de deyirem ki o ograw pedafil olub ama ne fayda sohbeti bele firladirlar ki hedisde tehrifler var. ne deyirsen firladirlar. eas gurandi esas gurandi esas

 12. Firudin bəy, niyə aranı qatırsız? 😦

 13. gulya xanım, mübarizə heydərizmlədi…siz isə özünüzü filosofluğa vurmusuz

 14. BICBALA GET BIRINCI ANANA BACINA BAX SORA YAZARSAN BASQALARI HAQDA

 15. AZ GULYASAN NE FAISESEN BILMIREM GORESEN SEN GUNDE KIMLERIN ALTINDA YATIRSAN?
  ATAN KIMDIR BIR ARASDIR HELE?

 16. Tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, ara qatmaq kimi bir niyyətim olmayb. Həqiqətən maraqlıdır, bunlar səhih hədisdir, yoxsa böhtandır.

 17. allah belanizi versin!inshallah verecekde!kafirlere lenet olsun!

 18. cindirlar

 19. Allah belanizi verzin ey kafirler, sizde hechne alinmayacax onsuzda , ne geder chalishsazda islamin garshisini almaga. Allahb boyukdur ! LE ILEHE ILLELLAH MUHAMMADEN RASULULLAH! INSHALLAH SIZ PAYINIZI ALACAXSINIZ,

 20. allah belaizi versin!

 21. Biz sənə Öz əmrimizdən olan ruhu (Quranı) vəhy etdik. Sən kitab nədir, iman nədir bilmirdin. Lakin Biz onu, qullarımızdan istədiyimizi doğru yola yönəltmək üçün, bir nur etdik. Həqiqətən, sən onları doğru yola yönəldirsən göylərdə və yerdəkilərin sahibi Allahın yoluna. Şübhəsiz ki, bütün işlər Allaha qayıdır.
  (shura 52-53)
  siz heddinizi ashanlardansiz! kainatin en xeyirlisi barede bilmediyinizi yazirsiz ,cahil camahatda duzgun basha dushmur , getirdiyiniz delillerin tefsirini bir bilirsiz?

 22. om ki galdi pegamber sallallahu aleyhi vesellemin aishe ile evliliyine , siz yalan yazirsiz ki o onu 6 yashinda iken alib! bohtandir! hardandir o hedis? belli bir vax gelinceye geder gezin dolashin, ama unutmayin ki sizi inshallah ebedi galacaginiz cehennem odu gozleyir! allah her sheyi bilir!

 23. Firudin bəy, islama inanan olsam da, təəssüf ki, hədislər barədə biliyim azdır 🙂

 24. Salahuddin, gozel kreativ sherhlerinize gore minnetdaram. Oxuculularimiza chox maraqlidir bele sherhler ona gore yazmaqda, Mehemmed sali allahu eleyhi ve sellemin medeniyyetini yaymaqda davam edin. Biz chox sevinirik ki sizin kimi muselmanlar var. ve InsheAllah meracda gorusherik.

 25. Salahuddin sen kishi olsaydin, dindarlarivizin saqqallarin yandiranda gedib Yashar Eliyevin evin yandirardin. Sen menim qabagima chixanda qorxundan sichib batiracaqsan, qusulun pozulacaq. Senin exlaqin, Allahshukur Pashazade exlaqidir. Nomremi tapmisan buyur zeng ele.

 26. Budur dinden terbiye alanlarin exlaqi? Buyurun baxin secdikleri ifadelere! Özunuzu yormayin bu xalq Axundov, Sabir, Mirze Celil kimi insanlar yetishdirib ve qoymayibki onu cahilliye surukleyesiz! Dalga Gencler Herekatida qoymayacaqki, Tanrimizin veya dinimizin adindan istifade edib bu toplumu cahilleshdirib Iran veya Iraq kimi ölume gönderesiz! Neceki, Iran ve Iraq muharibesi zamani her iki lider öz kursusun möhkemletmek ucun muharibe etdi! Her ikiside ölenlerin cennete gedeceyin ved etdi! Sizce her iki eyni dini bölushen hansi qardash cennete getdi? Niye bu xalqi elmden uzaq tutmaga ve bu heqiqetleri dememeye cagirirsiz? Niye ushaqlarin eline kitab evezine dash veren Hizbullah kimi teshkilati mudafie edirsiz? Sizce heqiqetenmi Hemes kimi teshkilatlar gözel diplomat olacaq bir ushagin kucelerde dashlashmasina nail olmaqla azadliq axtarir? Belke yahudiler kimi nobel mukafati almish bir felestinli dahacox töhfe vere biler? Gelin dushunek! Gelin özunuzden olan qardashlarinizi tehqir etmekdense muzakire teshkil edek! Inanmayin görmediyiniz veya oxumadiginiz söhbetlere! Tanri axi bizlerin kömeyine ehtiyac görmeyecek qeder böyuk ve gucludu! Buna kölge salmaqdi etdikleriniz! Dushunun beyler ve xanimlar! Meni qardashiniz bilib dinleyin dediklerimi ve dushunun!
  Borcumuzu yerine yetirmemizi qiymetlendiren herkese derin teshekkurlerle…


 27. buda davami! Bu arada men Salahuddin qardashimi tanimiram! Amma tek bildiyim birshey varki, eger dalgaci olubsa menim gozlerime baxanda utanacaq! Olduren zadda deyil narahat olmayin…. indi qardash oz esebini internet uzerinden soyutmaga calishirdi:)))
  a bu arada dinde bashqasinin ana bacisina soz demek veya bohtan atmaq var? sala nebilimne meni tapmaq asandi…. bakidayam ve dini gozdensalma meqsedini aydinlashdirmaq ve cesaretini gormeyi cox isterdim…. Hadi gozleyirem!

 28. anlamadimki 9 yawindaki qizi bile bile nece 16 yawliq edib sike bilersen?! yeni bu dinin qanunudu?! men bele fikirleshiremki demeli qiz ushaginin 1 yashi olanda qiza 8 yaw verilir?! ama bele getse olur, chunki peygemberin siki aglini idare edibmish! men bele dushunuremki bu dindarlar peygemberin bu sikishderini qebul edirse demeli bu dindarlar dogulan qiz ushaginida sikmeye haqlari var, chunki deyecekki peygemberimiz 9 yawindaki qizi sikib savab qazandiribsa mende sikim savabliq olsun! yegin “qiz ushagini belekde sikerler” kelmesi peygemebere xasdi!

 29. diniviz sizi exlaqli olmaga cagirirsa, onda meqalenin altina sherh yazan qadin xeylagina ne ixitiyariviz var ki, fahise deyirsiz? diniviz demir ki, qiz haqqinda bilmeyib danisan cehennemde yanacaq?

  bir de ki dindarlar neden qorxur, eger mehemmed heqiqeten de peygemberdise, demeli onun haqqinda deyilenler yalan ve bohtandi (baxmayaraq ki, qurandan sitat getirir). bir deki, orda hansi molla yazmisdi ki, 9 yasinda qiz cinsi yetisken olur? cinsi yetiskenlik 9 yasinda baslaya biler, amma 9 yasinda qiz cinsi elaqeye hazir ola bilmez.

  PS. avropa haqqinda informasiyasi porno filmde gordukleri ile mehdudlasanlar acib bir kitab oxusun deyecem, amma kitab oxumaga gotuvuz catsa idi molla olmazdiz.

 30. Salahuddin, cesaretli oglan, orda ushaqlarin adini cekirsen ve deyirsen ki, ilk gelenlerden olmusan. Onda meni de taniyarsan. Ad familiyani yaz, men de seni taniyim.

 31. Əziz dindar qardaşlar, peyğəmbərimizə qarşı təhqir dolu yazı yazıblar. Nə əl qatmısız özünüzə? Qana qan, dişə diş. Yazı yazıblar gəlin hansımızın dini savadı çoxdursa yazıda göstərilənlərin yanlış olduğunu sübut edək və cavabı hər hansı bloqda və ya elə burda yerləşdirək. Araz Önərə və digərlərinə isə deyirəm, nəyə inanırsınızsa özünüz bilərsiniz, dinimizi təhqir etməyin.

 32. Bloq sahibinə və onun həmfikirlərinə, darıxmayın dindarların arasında da kitab oxuyan ( söhbət dini kitablardan, hədisdən getmir) az deyil! Burda əsəbilik göstərən müsəlmanlar isə yaxşı olar hakimiyətin oğraşlıqlarına qarşı səsini çıxarsınlar

 33. Saint – potin, yazdiginiz meqaleni bloqumda vermeye haziram

 34. Təəssüf ki, Araz bəy, savadım çatmır, yoxsa məmnuniyətlə yazardım

 35. bu insanlar radikaldir, fanatikdir, dinde tolerantliga yer yoxdur. dunyavi insanlar dindarlari oz terefine cekmek ucun meclisler qurub sohbetler edib, eynsteynden hedis getirmirler. dindarlar menim nece nece temiz urekli dostumun beynini yuyub manqurtlasdiriblar. haci sahindi kimdi, indi menim en yaxin dostum onu peygember hesab eliyir. daay demir ki, iran shieleri, fetos nurculari ve vehabiler hamisi yigisib azerbaycanlilarin beynini yuyurlar. yaxsi ki, YAP var bir terefden, yoxsa indiye bizi efqanistanin veziyyetine salmishdiz.

  PS. YAPin yegane musbet ceheti, serefsiz ve leyaqetsiz olsalar da, bu dindarlara volya vermiler.

 36. Salahuddin, birinci sen mene shexsi tehqire bashladin. ikincisi men indi bakida deyilem. Menimle danishmaq isteyirsense +31685102613 nomresine vzv at men zeng edecem sene.

 37. Salahuddin, sen ne bilirsen ailede ele danishiram?! qaldi sene ixtiyari kim veribki kimise tehqi edesen?! qaldi sen bele yazmaginla ozunu gunaha batirdin ve dushuncene gore cehennemlik oldun! birdeki sen meni tanimirsan menim hechne vecime deil! bu heyata problem yaratmaq uchun gelmishem! yeni bildiyin butun problemde men varam! qaldi bu dunyani men yaratdim mende istediyimi edirem! alah menimdi men bilerem, o kimdi nechidi, sene yazdigim an alahim GAY-di! ve senin pyegemberine yarawmir 9 yawindakini simek!ola biler sene xowdu!9 yawindaki ile nece sex-le meshgul olmaq olar mene hele chatmir, onu eden yanigin axirinci versiyasidi eee!

 38. Salahuddin, sikim, senin varyoxunu da anani da bacini da nomrem 050 221 1221 zeng ele gorum ne deyirsen peyser.

 39. Müsəlmanlardan və qeyri müsəlmanlar xahiş və tələb edirəm, bəsdirin!!!

 40. Bundan sonra Salahuddin adlı şəxsin şərhləri moderasiyadan keçməyəcək. O öz əxlaqını nümayiş etdirdi. Hamımız tanış olduq. İndi isə getsin öz işinin dalınca. Onun yeri bura deyil.

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

w

%s qoşulma

%d bloqqer bunu bəyənir: